JUDr. Ivan Vanko

Špecializuje sa na oblasť  trestného a správneho práva so 45 ročnou právnou praxou. Vyše 27 rokov pôsobil v rezorte prokuratúry, z toho 15 rokov v rôznych riadiacich funkciách.

JUDr. Iveta Ficová Vanková

Štúdium práva ukončila v roku 2016 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, prax advokátskeho koncipienta začala vykonávať 1. októbra 2016 nástupom do advokátskej kancelárie Združenia advokátov Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, kde predtým počas vysokoškolského štúdia praxovala.