JUDr. Ivan Vanko

Špecializuje sa na oblasť  trestného práva a správneho práva s vyše 41 ročnou právnou praxou. Je riadnym členom Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

JUDr. Iveta Vanková

Štúdium práva ukončila v roku 2016 na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, prax advokátskeho koncipienta začala vykonávať 1. októbra 2016 nástupom do advokátskej kancelárie Združenia advokátov Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, kde predtým počas vysokoškolského štúdia praxovala.