JUDr. Ivan VANKO

JUDr. Ivan Vanko

Právne služby ako advokát poskytujem od roku 2003, kedy som po 27 rokoch odišiel z rezortu prokuratúry. Právnu prax vykonávam celkove vyše 48 rokov.

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1976 som nastúpil do rezortu prokuratúry, kde po vykonaní čakateľskej praxe som začínal ako vyšetrovateľ prokuratúry na Okresnej prokuratúre Košice-vidiek a v rokoch 1980 – 1984 som bol vyšetrovateľom Krajskej prokuratúry v Košiciach. Následne som v rokoch 1984 – 1989 bol menovaný do funkcie námestníka Mestského prokurátora v Košiciach pre úsek vyšetrovania na prokuratúre a potom od roku 1989 do konca roka 1992 som bol Okresný prokurátor v Rožňave. Pred reorganizáciou Mestskej prokuratúry v Košiciach v roku 1993 som sa stal znovu námestníkom mestského prokurátora a následne po jej rozdelení som bol ustanovený do funkcie Okresného prokurátora Košice II, ktorú som vykonával do polovice roka 1999.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti je mojou špecializáciou oblasť trestného práva, správneho práva a procesné zastupovanie v konaní pred súdmi, štátnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy. V rámci zabezpečenia riešenia právnych problémov klientov poskytujem  právne služby aj v ostatných oblastiach práva. Spolupracujem s notármi, znalcami, daňovými poradcami, ako aj inými advokátskymi kanceláriami a to či už  v rámci východoslovenského regiónu,  Slovenska i v Českej republike.

Advokátsku prax som začal vykonávať v advokátskej kancelárii Združenia advokátov Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri, ktorá so zmenami bola na trhu právnych služieb viac ako 20 rokov, kde som s dcérou Ivetkou pôsobil do roku 2017. kedy som založil súčasnú samostatnú advokátsku kanceláriu.